The Prabha International

બેન્ક્વેટ હોલ

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 50, 80 લોકો

+91 95840 6 5100

Jhansi Road, Opp Madhav Nagar Gate, Harishankar Puram, Shiram Colony, Lashkar, Gwalior
+91 95840 65100
+91 751 404 4366
https://www.facebook.com/The-Prabha-International-644094765706136/
http://www.theprabhainternational.com/
info@theprabhainternational.com
બેન્ક્વેટ હોલ