விருந்து ஹால்கள்

0

Morar Rd, Gola Ka Mandir, Hanuman Nagar, Morar, Gwalior

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, டெரஸ்

Jayendraganj, Lashkar, Gwalior

சமையல் வகை: Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங், டெரஸ்

Maharani Laxmibai Marg, Near DD Mall, Phool Bagh, Shinde Ki Chhawani, Gwalior

Clarks Inn Suites Gwalior is a modern and comfortable hotel, ideal for both leisure and for important events such as weddings. Efficiently organized space is perfect for a beautiful wedding ceremony.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங், டெரஸ்

Phool Bagh Rd, Near SBI, Ravi Nagar, Lashkar, Gwalior

Hotel MK Vivanta is a well-design banquet hall for small and cosy celebration. Managers of the wedding hotel will pay attention to all your wishes and to each of your guests. Such service will please you and your family.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Old High Ct Rd, Maina Wali Gali, Jayendraganj, Lashkar, Gwalior

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Padav, Maharani Laxmi Bai Colony, Lashkar, Gwalior

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் 15 ஐக் காண்பி