விருந்து ஹால்கள்

0

Raja Pancham Singh Marg, Mela Rd, Sheetal Colony, LNUPE Campus, Thatipur, Gwalior

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Continental, Thai, American

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, டெரஸ்

Old High Ct Rd, Maina Wali Gali, Jayendraganj, Lashkar, Gwalior

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Jayendraganj, Lashkar, Gwalior

சமையல் வகை: Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங், டெரஸ்

Phool Bagh Rd, Near SBI, Ravi Nagar, Lashkar, Gwalior

Hotel MK Vivanta is a well-design banquet hall for small and cosy celebration. Managers of the wedding hotel will pay attention to all your wishes and to each of your guests. Such service will please you and your family.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Padav, Maharani Laxmi Bai Colony, Lashkar, Gwalior

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

City Center, Raksha Vihar, Lashkar, Gwalior

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Nai Sadak, Opp. Kailash Talkies, Lashkar, Gwalior

The A-Park Hotel is the beautiful place where professionals of wedding business will undertake all cares. You will be satisfied with result and your guests will remember your fine wedding holiday for a long time.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Maharani Laxmibai Marg, Near DD Mall, Phool Bagh, Shinde Ki Chhawani, Gwalior

Clarks Inn Suites Gwalior is a modern and comfortable hotel, ideal for both leisure and for important events such as weddings. Efficiently organized space is perfect for a beautiful wedding ceremony.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: ஏர் கண்டிஷனர், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங், டெரஸ்

மேலும் 15 ஐக் காண்பி